Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Kits Bayern Munich 2019 - 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

Kits Bayern Munich 2019 - 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

Kits CLB Bayern Munich mùa giải 2019 - 2020  Bundesliga dành cho phiên bản Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

                                         

LOGOHOME

AWAY

Bộ Thứ 3

GK HOME

GK AWAY1 nhận xét: