Friday, March 12, 2021

FTS Mod LS Vleague 2021 - by Hòa Phạm

FTS Mod LS Vleague 2021 - by Hòa Phạm

 CHÍNH THỨC : FTS Mod LS Vleague 2021 by Hòa Phạm .

• Link Game : https://drive.google.com/file/d/1_iRCRj6YZ17aCwpY7DzpanEWl0Yeb8B0/view?usp=drivesdk

- Update TTCN

- Update CLB

- New Kits ALL

- Full Kit LS Vleague 2021

- AFC Champions League 

+ Một bản mod chưa được Hoàn thiện cho lắm nhưng cũng giúp AE chơi trong thời gian này... Cảm ơn rất nhiều .
0 Post a Comment: