Friday, July 22, 2022

Pau FC Kit & Logo  Dream League Soccer 2022

Pau FC Kit & Logo Dream League Soccer 2022

Hướng dẫn dùng kit PAU FC 2022 trong DLS :
Copy đường link của Kits và Logo.
Đến My Club
Đến “Custom"
Click vào Edit Kit hoặc Edit Logo
Chọn Enter kit url hoặc logo
Paste đường link vào.
Cuối cùng ấn CORFIM
Logo PAU FC DLS 22 512x512:
https://i.ibb.co/r2HXTCD/image.png
PAU FC HOM KIT DLS 22:
https://i.ibb.co/3W3YJrP/image.png
KIT PAU FC Away Dream League soccer:
https://i.ibb.co/pPDYD1g/image.png
PAU FC GK HOME:
https://i.ibb.co/1bV0BBR/image.png
PAU FC Awal GK:
https://i.ibb.co/0YrghcV/image.png

15 comments: